Zadania realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych

Utworzenie muralu "Malego Powstanca" na budynku Szkoly Podstawowej Nr 3 im. Malego Powstanca w Zabkach.

Dofinansowano ze swrodków Instytutu Dziedzictwa Mysli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskigo w ramach Funduszu Patriotycznego.

Dofinansowanie 50.000 zl. Calkowita wartosc 50.000 zł.

  

W ramach corocznego święta Szkoły Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach, w dn. 3 października został uroczyście odsłonięty na ścianie szkoły mural przedstawiający ząbkowskiego Małego Powstańca na tle symboli walczącej Polski. Utworzenie muralu dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego „Wolność po Polsku edycja 2023 r. Mural zrealizowano na wniosek Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach.

Głównym wykonawcą projektu był Piotr Karsznia, artysta grafik, twórca wielu murali, w tym na Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach. Koordynatorem przedsięwzięcia i pomysłodawcą projektu był Paweł Poboży, działacz społeczny, były radny, przyjaciel szkół w Ząbkach, realizujący projekty edukacyjne oraz konkursy historyczne na poziomie gminnym, powiatowym, wojewódzkim, związane z obchodami 100-lecia Bitwy Warszawskiej.

Uroczystego odsłonięcia dokonali: Burmistrz Miasta Ząbki Małgorzata Zyśk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 Ewa Kacprzak, dyrektor Instytutu prof. Jan Żaryn, koordynator Paweł Poboży kombatant ze Stowarzyszenia Powstańców Warszawy płk. Czesław Lewandowski. 
W głównych uroczystościach święta szkoły głos zabrali zaproszeni goście, następnie dyrekcja szkoły, nadała order przyjaciela szkoły, który otrzymali: burmistrz Małgorzata Zyśk, prof. Jan Żaryn oraz radna Marzena Toton. Z kolei koordynator Paweł Poboży przekazał miniatury muralu osobom zasłużonym w krzewieniu historii Powstania Warszawskiego, wśród ząbkowskich szkół. Za wieloletnią współpracę prof. Janowi Żarynowi, dyr. Ewie Kacprzak za prowadzenie uczniowskich rajdów po warszawskiej starówce i lekcje historii w siedzibie stowarzyszenia, które prowadzone były przez uczestników powstania.

Miniatury dostała również burmistrz Ząbek Małgorzata Zyśk za organizację konkursów historycznych dla szkół ząbkowskich na terenie |Ząbek, Ossowa, Warszawy oraz za pomoc przy powstaniu strony internetowej Wirtualna historia.pl, której współ pomysłodawcą był prof. J. Żaryn. Miniaturę również otrzymał płk. Czesław Lewandowski ze Stowarzyszenia Powstańców Warszawy za przyszłe uczestnictwo w lekcjach i debatach dotyczących Powstania Warszawskiego.
Miniatury otrzymały też osoby zaangażowane w uroczystości i powstanie muralu.
Uroczystość zakończyły występy młodzieży szkolnej biorącej jednocześnie udział w dorocznym zawodach i pikniku.

P.P.