Konkursy recytatorskie

[2019-10-22] XI Powiatowy Konkurs Poetycki

"Spotkania z twórczo?ci? ks. Jana Twardowskiego"

REGULAMIN

KARTA ZG?OSZENIA.pdf 

I. Organizator:
Miejski O?rodek Kultury w Z?bkach

 

Wspó?organizatorzy:
Powiat Wo?omi?ski, Porozumienie Domów i O?rodków Kultury Powiatu Wo?omi?skiego

Patronat:
Starosta Wo?omi?ski

[2019-03-26] Z?bkowska Wierszykarnia

V Du?y Konkurs dla Ma?ych Recytatorów                        

              „Z?bkowska Wierszykarnia”

KARTA ZG?OSZENIA

1.   Organizator
Miejski O?rodek Kultury w Z?bkach

2.   Cele:
- popularyzacja poezji dzieci?cej
- kszta?towanie wra?liwo?ci dzieci na pi?kno j?zyka polskiego
- kszta?towanie aktywno?ci twórczej i interpretacji
- rozwijanie ekspresji, pami?ci oraz doskonalenie wyrazistej mowy

[2018-10-23] X Powiatowy Konkurs Poetycki

"Spotkania z twórczo?ci? Ks. Jana Twardowskiego"

REGULAMIN

KARTA ZG?OSZENIA.pdf 

I. Organizator: Miejski O?rodek Kultury w Z?bkach

Wspó?organizatorzy: Porozumienie Domów i O?rodków Kultury Powiatu Wo?omi?skiego, Powiat Wo?omi?ski

Patronat: Starosta Wo?omi?ski

II. Cele

[2017-10-24] IX Powiatowy Konkurs Poetycki Spotkania z twrczo?ci? ks. Jana Twardowskiego

REGULAMIN

I. Organizator:

Miejski O?rodek Kultury w Z?bkach

Wspó?organizatorzy:

Porozumienie Domów i O?rodków Kultury Powiatu Wo?omi?skiego, Powiat Wo?omi?ski

Patronat:

Starosta Wo?omi?ski

[2017-10-17] Z?bkowska Wierszykarnia

IV Du?y Konkurs dla Ma?ych Recytatorów                        

              „Z?bkowska Wierszykarnia”

KARTA ZG?OSZENIA.pdf


1.   Organizator
Miejski O?rodek Kultury w Z?bkach

2.   Cele:
- popularyzacja poezji dzieci?cej
- kszta?towanie wra?liwo?ci dzieci na pi?kno j?zyka polskiego
- kszta?towanie aktywno?ci twórczej i interpretacji
- rozwijanie ekspresji, pami?ci oraz doskonalenie wyrazistej mowy

[2016-10-27] VIII Powiatowy Konkurs Poetycki

“Spotkania z twórczo?ci? ks. Jana Twardowskiego”

pod patronatem Starosty Wo?omi?skiego
 KARTA ZG?OSZENIA.pdf 
REGULAMIN

[2016-06-14] III Du?y Konkurs Dla Ma?ych Recytatorw

„Z?bkowska Wierszykarnia”
1.    Organizator

Miejski O?rodek Kultury w Z?bkach

KARTA ZG?OSZENIA.pdf
2.    Cele:

[2015-10-23] VII Powiatowy Konkurs Poetycki

“Spotkania z twórczo?ci? ks. Jana Twardowskiego”

pod patronatem Starosty Wo?omi?skiego KARTA ZG?OSZENIA.pdf REGULAMIN

[2015-06-02] II Du?y Konkurs Dla Ma?ych Recytatorw

„Z?bkowska Wierszykarnia”

1.    Organizator

Miejski O?rodek Kultury w Z?bkach

KARTA ZG?OSZENIA.pdf

2.    Cele:

-popularyzacja poezji dzieci?cej

-kszta?towanie wra?liwo?ci dzieci na pi?kno j?zyka polskiego

-kszta?towanie aktywno?ci twórczej i interpretacji

-rozwijanie ekspresji, pami?ci oraz doskonalenie wyrazistej mowy

     3. Zasady Konkursu:

[2013-10-25] V Powiatowy Konkurs Poetycki

Spotkania z twrczo?ci? ks. Jana Twardowskiego

pod patronatem Starosty Wo?omi?skiego KARTA ZG?OSZENIA.pdf REGULAMIN

[2012-12-08] IV Powiatowy Konkurs Poetycki

Spotkania z twrczo?ci? ks. Jana Twardowskiego

REGULAMIN

[2011-10-26] III Powiatowy Konkurs Poetycki

Spotkania z twrczo?ci? ks. Jana Twardowskiego I. Organizator: Miejski O?rodek Kultury w Z?bkach Wsp?organizatorzy: Porozumienie Domw i O?rodkw Kultury Powiatu Wo?omi?skiego Patronat: Starosta Powiatu Wo?omi?skiego II. Cele 1. Przybli?enie postaci i twrczo?ci ks. Jana Twardowskiego 2. Twrcza interpretacja wybranych utworw Poety 3. Integracja ?rodowisk powiatu wo?omi?skiego III. Grupy wiekowe Konkurs skierowany jest do: uczniw szk? podstawowych (klasy IV VI) gimnazjalistw licealistw IV. Kategorie konkursu: 1. Recytacja - prezentacja jednego wiersza lub fragmentu prozy ks. Jana Twardowskiego (czas do 3 min) 2. Poezja ?piewana indywidualnie lub zespo?owe wykonanie wybranego utworu z akompaniamentem lub a`capella (zesp? do 6 osb instrumenty w?asne) 3. Teatr jednego aktora - prezentacja spektaklu w oparciu o poezj? lub proz? poety (czas do 10 minut)

[2010-10-29] II Konkurs Twrczo?ci ks. J. Twardowskiego

Ju? po raz drugi mamy zaszczyt zaprosi? do Miejskiego O?rodka Kultury przy Orlej mi?o?nikw poezji z powiatu wo?omi?skiego na konkurs recytatorski po?wi?cony twrczo?ci ks. Jana Twardowskiego.
Jest to wydarzenie szczeglne, gdy? niepowtarzalny klimat i charakter poezji i prozy
ksi?dza Jana-zarwno w ustach dzieci, m?odzie?y, jak i doros?ych nabiera wa?nego, a zarazem innego- w?a?ciwego dla danego wieku s?uchaczy-znaczenia.
Poezja ta ??czy humor z powag?, a ma?ym,z pozoru b?ahym rzeczom i sprawom- nadaje rang? wielko?ci, uczy zachwytu nad ?wiatem, a przede wszystkim mi?o?ci do ludzi.
Mamy nadziej?, ?e ciep?a i pe?na humoru obserwacja ?wiata i cz?owieka, ktry "cz?apie po ?wiecie jak ci??ki s?o?", jak rwnie? to, ?e ?wiat jest pe?en paradoksw, a "szcz??cie bywa cz?sto nieszcz??liwe" - zainspiruje nas do poetyckich rozmy?la? nad ?wiatem......, ?yciem....,a przede wszystkim nak?oni nas do podzielenia si? z innymi naszymi prze?yciami.