[2008-12-06] Wernisa?

Wernisa?
6 grudnia o godz. 17:00 nast?pi otwarcie wystawy
p.Anny Madej ze Szczawnicy - Artystki
maluj?cej na szkle. Nastrojowe i urocze prace mi?dzy innymi unikatowe anio?ki,b?dzie mo?na kupi? jako ?wi?teczne prezenty w dniu wystawy
w godz. 10:00-12:00 i od 16:00-19:00 .
Otwarciu wystawy jak zwykle towarzyszy? b?dzie Koncert ?wi?teczny.
Wst?p wolny