[2009-11-15] Zapraszamy na film

Akcja filmu toczy si? na pocz?tku II wojny ?wiatowej. Opowiada o grupie m?odych harcerzy z podwarszawskiej Zielonki, ktrzy nie mogli pogodzi? si? z okupacj? niemieck?. Musieli podj?? trudn? decyzj?. Dotyczy?a spotka? w konspiracji w celu kontynuacji pracy harcerskiej. W nocy z 10 na 11 listopada 1939 roku rozwiesili plakaty z tekstem "Roty" Marii Konopnickiej. W ponurej, okupacyjnej rzeczywisto?ci, ten czyn mia? by? wyrazem nadziei. Mo?e marzyli o chwili zadumy przechodnia, rozpogodzenia serca, ?yczliwym u?miechu w poczuciu narodowej solidarno?ci...