[2018-02-11] Wieczorek z kulturk?

To niezapomniane spotkanie z kobietami, które swoj? muzyk? nios? prawd?, ubran? w poetyckie teksty i niebanaln? muzyk?. Podobno w trakcie koncertu mo?na prze?y? co? na nowo, u?miechn?? si? do siebie, a nawet zap?aka?. Zapraszamy wszystkich zm?czonych i szcz??liwych, zak?opotanych i pouk?adanych. Zabieramy was w podró? do naszego ?wiata, po której ju? nic nie b?dzie takie samo.