[2010-01-16] Wernisa?

Krystyna Maracewicz
Z wykszta?cenia elektronik, malarstwem zajmuje si? od 15 lat.
Pierwsze kroki stawia?a w Pracowni Rysunku i Malarstwa Miejskiego O?rodka Kultury w Z?bkach pod czujnym okiem Bogus?awy O?owskiej.
Zainspirowa?o j? malarstwo crki, dzi?ki niej pierwszy raz wzi??a p?dzel do r?ki i zacz??a tworzy?. Wra?liwa na pi?kno, uwielbia sztuk? i podziwia prac? innych twrcw.
Najch?tniej maluje pejza?e, akty i portrety. W swojej twrczo?ci przekazuje mi?o?? do ludzi i przyrody. Z pasj? kopiuje wielkich mistrzw, jej ulubionym artyst? jest Wierusz Kowalski.
Pracuje nad indywidualnym stylem i oryginaln? technik?. Malarstwo pomaga jej inaczej spojrze? na ?wiat, oderwa? si? od k?opotw i trosk. Pozwala jej pozna? wspania?ych ludzi, rwnie? tych dziel?cych jej pasj?.
W swoim dorobku ma wiele obrazw. Znajduj? si? one w prywatnych kolekcjach w kraju i za granic?.

Artystka uczestniczy?a w wielu plenerach malarskich m. in. w:
Radziejowicach, pa?acu w Nieborowie, Kuligowie, Zakopanem, Bobliwie.
Jej prace by?y prezentowane na wielu wystawach m.in. w: Klubie JUNONA, Galerii Reduta, Galerii Carrefour, Galerii D.K. Zacisze, Galerii Teatru Rampa, Galerii Muzeum Narodowego w Radziejowicach, Galerii KOROZJA i KOLOR w Wo?ominie.