[2015-11-21] Zaproszenie na wernisa?

Miejski O?rodek Kultury w Z?bkach oraz www.HistoriaZabek.pl zapraszaj? 21 listopada (sobota) o godzinie 17:00 do Galerii MOK w Trybunie Sportowej Dolcan Arena (1 pi?tro) na wernisa? akwarel rodowitej z?bkowianki Teresy Putowskiej po??czony z koncertem poezji ?piewanej Barbary Bia?ow?s w wykonaniu artystki i zespo?u A MY TACY pt. „Go?ci?ce, ?cie?ki, drogi”.

Teresa Putowska - artystka malarka i tkaczka - przysz?a na ?wiat w Z?bkach w 1936 roku (przy obecnej ulicy Wojska Polskiego).
Przez kilka lat mieszka?a w Z?bkach - tutaj uko?czy?a klas? czwart? w naszej "jedynce".
Potem przez powojenn? zawieruch? wraz z rodzin? "tu?a?a si?" po Polsce, by trafi? do Gda?ska, gdzie uko?czy?a Wy?sz? Szko?? Sztuk Plastycznych (obecnie ASP). Jej prace znajduj? si? w zbiorach Biblioteki Narodowej, Ministerstwa Kultury i Sztuki, Centralnego Muzeum W?ókiennictwa w ?odzi oraz w prywatnych kolekcjach w Polsce i za granic?.
Obecnie mieszka w Warszawie, ale ... wraca do Z?bek!!! Wraca w sensie duchowym i artystycznym.

Zapraszamy w najbli?sz? sobot? 21 listopada do Galerii Miejskiego O?rodka Kultury w Z?bkach w Dolcan Arena czyli w Miejskim O?rodku Sportu i Rekreacji w Z?bkach (S?owackiego 21, pierwsze pi?tro) na godzin? 17:00 na wernisa? wystawy akwareli naszej z?bkowianki.
Klimat tematyki akwarel malowanych na mokrym papierze zostanie odpowiednio podkre?lony przez twórczo?? poetyck? Barbary Bia?ow?s, zaprezentowan? przez artystk? wspólnie z zespo?em A MY TACY w recitalu muzycznym pt. „Go?ci?ce, ?cie?ki, drogi” - b?dzie to koncert poezji ?piewanej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!