[2010-11-27] Wernisa?

"OBRAZY" Adama Bojary oraz koncert "Piosenki z tekstem" w wyk.: Beata Kurda - wokal Grzegorz Patrycjusz Wierzba - akompaniament 27.11.2010 r., godz. 17:00 MOK, ul. Orla 8 wst?p wolny

Adam Bojara

Urodzi? si? w 1949r w miejscowo?ci Tarnawa na Ziemi Lubuskiej. Studia w Akademii Sztuk Pi?knych w Warszawie na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Ludwika Maci?ga, oraz kompozycje u profesora Romana Owidzkiego i ceramik? u profesora Henryka Borysa. Udzia? w wielu plenerach malarskich, wystawach w kraju Warszawa Zach?ta, Muzeum w Sandomierzu, Zamek Ksi??, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Grze, Galeria W?adys?awa Hasiora w Zakopanem. Wystawy zagraniczne w Mediolanie, Pary?u Sztokholmie, Nowym Jorku, Londynie, oraz prezentacja prac Ojcu ?wi?temu w Watykanie w 1990r. Prace znajduj? si? w zbiorach w Watykanie, Muzeum Historycznym m.st. Warszawy, Zamek Ksi??, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Mazowieckie w P?ocku, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Grze, Muzeum Okr?gowe w Sandomierzu, Szko?a Podstawowa w Zaborze, Muzeum w ??czycy i wielu zbiorach prywatnych .Wa?nym etapem w twrczo?ci Adama Bojary by?a bliska znajomo?? z W?adys?awem Hasiorem oraz liczne podr?e. Obecnie stosuje nowe ?rodki wyrazu ,w ktrych wyzwalaj?c si? ze stereotypw tworzy sztuk? bez zb?dnych symboli lecz pe?n? czystych form malarskich wynikaj?cych z obserwacji otaczaj?cego nas ?wiata. Koncert "Piosenki z tekstem" to nastrojowe, ale rwnie? poruszaj?ce utwory o mi?o?ci i nie tylko, w ktrych ka?dy znajdzie co? dla siebie. Autorami tekstw s? mi?dzy innymi: Agnieszka Osiecka i Jan Wo?ek. Piosenki pochodz? z repertuaru: Magdy Umer, Anny Jantar, Gra?yny ?obaszewskiej, Anny Marii - Jopek, Joanny Zagda?skiej i Kayah. Wocal - Beata Kurda, absolwentka szko?y aktorskiej, pedagog, od 8 lat Z?bkowianka Akompaniament - Grzegorz Patrycjusz Wierzba, muzyk, kompozytor, wyk?adowca Wroc?awskiej Akademii Muzycznej