[2014-01-05] Z?bkowskie Kol?dowanie

Miejski O?rodek Kultury w Z?bkach
oraz Parafia ?wi?tej Trjcy
zapraszaj? wszystkich mieszka?cw
na Koncert Kol?d Polskich
pod has?em "Z?bkowskie kol?dowanie",
ktre odb?dzie si? w niedziel?
05.01.2014r. po Mszy ?w. na godz. 18.00
Kol?dowa? b?d? m.in.:
Starosta Wo?omi?ski p. Piotr U?ci?ski, Burmistrz Miasta Z?bki p. Robert Perkowski, Zast?pca Burmistrza p. Artur Murawski, dyrektorzy i nauczyciele z?bkowskich szk?, radni oraz zaproszeni go?cie.