Adres

Miejski Ośrodek Kultury
05-091 Ząbki
ul. Słowackiego 10
tel./fax 22 781 64 30
filia: ul. Słowackiego 21
tel. 22 674 12 68
email: mok@zabki.pl

Rachunek bankowy MOK:

Od dnia 1 lutego 2022 będzie obowiązywał nowy rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Kultury

w Banku Handlowym w Warszawie
37 1030 1016 0000 0000 9291 4003